Használati feltételek

Használati feltételek

 

A jelen webhely („Webhely”) üzemeltetője a Signify Netherlands B.V., székhelye: High Tech Campus 48, 5656AE Eindhoven, Hollandia („Signify”).

 

A jelen Webhely felkeresésére és használatára a következő Használati feltételek az irányadók. Ezenkívül egyedi feltételek vonatkozhatnak a jelen Webhelyen szereplő vagy azon keresztül elérhető, meghatározott tartalomra, adatokra, anyagokra vagy információkra (a „Tartalom”) és a Webhelyre Ön által feltölthető, beküldhető és/vagy ott közzétehető, meghatározott tartalomra, adatokra, anyagokra vagy információkra („Felhasználói tartalom”) vagy a Webhelyen keresztül lebonyolított tranzakciókra. Ezek az egyedi feltételek a jelen Használati feltételeket kiegészíthetik vagy, kizárólag a kifejezetten meghatározott esetben és mértékig, helyettesíthetik.

1. A használati feltételek elfogadása

 

A webhely felkeresésével és használatával magára kötelező érvényűnek fogadja el a Használati feltételeket és az abban vagy a webhelyen közzétett bármely más, további feltételben megnevezett vagy hivatkozott feltételeket. Ha NEM ért egyet a jelen feltételek bármelyikével, akkor NE keresse fel és ne használja ezt a webhelyet.

2. A Feltételek módosítása

 

A jelen Használati feltételeket a Signify bármikor módosíthatja. Az így módosított Használati feltételek azok közzétételétől hatályosak. Ha a Használati feltételek ilyen közzététele után folytatja a Webhely felkeresését vagy használatát, azzal elfogadja az adott módosításokat. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át a vonatkozó feltételeket. A Signify más webhelyei saját használati feltételekkel rendelkezhetnek, amelyek az adott webhelyekre érvényesek.

A Signify fenntartja a jogot, hogy bármikor, értesítés nélkül megszüntesse, módosítsa vagy frissítse a Webhelyet vagy a Webhely Tartalmát. A Signify fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor, előzetes értesítés és indoklás nélkül, azonnali hatállyal korlátozza, visszautasítsa vagy megszüntesse valamely személy Webhelyhez vagy annak bármely részéhez való hozzáférését.

3. Adatvédelmi nyilatkozat

 

A Webhelyen keresztül vagy azzal kapcsolatban megadott vagy gyűjtött személyes adatok kizárólag a Signify Adatvédelmi nyilatkozatával összhangban használhatók fel, és a jelen Használati feltételekre a Webhelyen közzétett Adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik.

4. Felelősséget kizáró nyilatkozatok

 

A WEBHELYEN ELÉRHETŐ MINDEN INFORMÁCIÓ (IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TARTALMAT, A SZÖVEGEKET, KÉPEKET, GRAFIKÁKAT, HIVATKOZÁSOKAT ÉS EGYÉB ANYAGOKAT) BIZTOSÍTÁSA „ADOTT ÁLLAPOTÁBAN” ÉS „AHOGY  ELÉRHETŐ” TÖRTÉNIK. A SIGNIFY ÉS ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI, KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI, PARTNEREI, LICENCBEADÓI, FORGALMAZÓI ÉS BESZÁLLÍTÓI EZENNEL, A JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ELHÁRÍTANAK MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS FELELŐSSÉGET, IDEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA, BÁRMELY CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE, JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE, ILLETVE A JELEN WEBHELY MŰKÖDTETÉSÉRE, VALAMINT A TARTALMAKRA ÉS A FELHASZNÁLÓI TARTALMAKRA VONATKOZÓ FELELŐSSÉGET. A Signify és annak leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai, partnerei, licencbeadói, forgalmazói és beszállítói nem vállalnak garanciát arra, hogy (i) a Webhely megfelel az elvárásainak, (ii) a Webhely működése folyamatos, pontos, biztonságos és hibamentes lesz, vagy (iii) a Webhely használatával kapott eredmények (ideértve bármely, a Webhelyen szereplő Tartalmat, információt és anyagot) helyesek, teljesek, pontosak, megbízhatóak, illetve az Ön igényeinek megfelelőek lesznek.

 

Ez egy nyilvános webhely. A Webhelyre beküldött semmilyen Felhasználói tartalommal kapcsolatban nem várhat el bizalmasságot. Ne küldjön be bizalmas információt a Webhelyre.

 

A Signify és annak leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai, partnerei, licencbeadói, forgalmazói és beszállítói nem felelősek az internet, a hálózat vagy az üzemeltetés zavaraiért vagy kimaradásaiért vagy harmadik felek által nyújtott szolgáltatásokért, és nem vállalnak garanciát arra, hogy a Webhely vagy a Webhely rendelkezésre állását biztosító szolgáltatások vagy a Signify által küldött elektronikus kommunikáció vírusoktól és más kártékony elemektől mentes.

A Webhelyről kizárólag saját belátása szerint és saját kockázatára töltheti le vagy szerezhet meg más módon annak használatán keresztül anyagokat. Az ilyen anyagok letöltéséből eredő, a számítógépes rendszerében vagy az eszközeiben bekövetkező károkért vagy adatvesztésért kizárólag Ön felel.

5. Regisztráció

 

Előfordulhat, hogy a Webhely bizonyos területeinek felkereséséhez és a Webhely bizonyos funkcióinak vagy szolgáltatásainak használatához közreműködőként regisztrálnia kell. A regisztráció ingyenes.

A regisztráció során választania kell egy egyedi felhasználónevet vagy „leírót” és egy jelszót, valamint meg kell adnia egy egyedi, érvényes, jelenleg működő és ellenőrizhető e-mail-címet. A már használt felhasználónevek és e-mail-címek nem megengedettek, ezért ha a megadott név vagy cím már foglalt, akkor a rendszer másik megadására fogja kérni. Megerősítő e-mailt küldünk Önnek, amely tartalmazza a regisztráció során megadott adatokat. Abban az esetben, ha az említett adatok továbbítása valamilyen okból sikertelen, az Ön hozzáférését az ilyen regisztrációhoz kötött területekhez, funkciókhoz vagy szolgáltatásokhoz elutasíthatjuk vagy megszakíthatjuk. Ön köteles haladéktalanul frissíteni a regisztráció során megadott adatokat, hogy azok pontosak és időszerűek legyenek. A jelszava bizalmas kezeléséért kizárólag Ön a felelős. Fenntartjuk a jogot, hogy megváltoztassuk a felhasználónevét, töröljük a Webhelyre Ön által beküldött tartalmat vagy megtagadjuk vagy megszüntessük a regisztrációját, ha olyan felhasználónevet választ, amely a saját belátásunk szerint obszcén, trágár, sértő vagy más okok miatt nem megfelelő. A számítógépéhez való hozzáférés korlátozásáért is kizárólag Ön a felelős. Ön kijelenti, hogy felelősséget vállal az Ön fiókjának, felhasználónevének és/vagy jelszavának használatával végzett minden olyan tevékenységért, amely az Ön viselkedéséből, valamilyen tevékenység elmulasztásából vagy gondatlanságából fakad. Amennyiben a fiókját, a felhasználónevét és/vagy a jelszavát illetően bármilyen gyanús vagy illetéktelen magatartás a tudomására jut, Ön vállalja, hogy haladéktalanul értesít minket e-mailben a digital.marketing.support@signify.com címen. A saját belátásunk szerint letilthatunk bármely meghatározott e-mail-szolgáltató vagy internetszolgáltató felől érkező regisztrációt.

6. Közreműködő

Bármilyen Felhasználói tartalom Webhelyre történő feltöltésével vállalja, hogy az anyag megfelelő, építő jellegű és helytálló, és nem tartalmaz olyan elemet, amely jogellenes vagy egyéb ok miatt közzétételre nem alkalmas lehet, ideértve többek között az olyan elemeket, amelyek (1) rágalmazhatnak vagy sérthetnek más természetes vagy jogi személyeket, (2) kárt okozhatnak bármely személynek vagy vagyontárgyban, vagy más módon rágalmazhatnak vagy zaklathatnak bármely személyt vagy szervezetet, (3) megsérthetik bármely személy törvényes jogait (ideértve a magánélet tiszteletben tartásához vagy a nyilvánossághoz való jogot), (4) pornográf, obszcén, gyalázkodó, vulgáris, trágár vagy fenyegető jelleggel bírnak, (5) kulturálisan, etnikai szempontból vagy más okból kifogásolhatók, vagy (6) törvényellenes magatartást sugallnak vagy arra bátorítanak.

 

Vállalja, hogy bármilyen anyag feltöltése előtt minden Öntől telhetőt megtesz a vírusok vagy más fertőző vagy kártékony jellemzők ellenőrzésére és eltávolítására. Tilos lánclevelet, piramisjátékot, kérdőívet és ajánlatot közzétenni a Webhelyen keresztül. Tilos valótlan címeket kitalálni vagy azonosítókat vagy egyéb adatokat megmásítani annak érdekében, hogy elrejtse bármely, a Webhelyen keresztül elküldött Tartalom és/vagy Felhasználói tartalom eredetét, vagy megmásítani a saját jelenlétét a Webhelyen. Tilos a webhelyeinket, kiszolgálóinkat és hálózatainkat zavarni vagy azok működését gátolni, vagy olyan tevékenységet végezni, amely ésszerűtlenül vagy aránytalanul nagy terhelést jelent az infrastruktúránk számára.

 

Ön megerősíti, kijelenti és szavatolja, hogy a Webhelyre beküldött Felhasználói tartalom nem sérti bármely fél vagy személy tulajdonjogát, ideértve többek között a szerzői jogot, a védjegyet és a szabadalmat, vagy bármely titoktartási kötelezettséget.

 

Ön beleegyezik és elfogadja, hogy a Webhelyen Ön által megadott ötlet, beküldött elem, hozzászólás vagy bármely egyéb Felhasználói tartalom, amelyet nem véd szellemi tulajdonjog, ellenszolgáltatás vagy feltüntetési kötelezettség nélkül felhasználható bármely más közreműködő által.

 

Ön ezúton az egész világra, időbeli korlátozás nélkül érvényes, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, nem kizárólagos, további licencbe adható és átruházható licencjogot biztosít a Signify, annak leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai és egyéb partnerei számára az Ön által a jelen Webhelyen vagy a Signify bármely más webhelyén vagy a Signify egyéb marketinganyagaiban vagy PR-anyagaiban megadott Felhasználói tartalom felhasználására, tárolására, sokszorosítására, módosítására, másolására, abból származékos művek alkotására, terjesztésére, nyilvános előadására, nyilvános bemutatására, továbbadására és közzétételére bármely médiában a Signifysaját belátása szerint.

 

A saját Felhasználói tartalmáért, valamint az annak megjelentetéséből, beküldéséből és/vagy közzétételéből eredő következményekért kizárólag Ön felelős. A Signify a Felhasználói tartalmat annak beküldése előtt és/vagy után felülvizsgálhatja és felügyelheti, de erre nem köteles. Azonban Ön elfogadja annak lehetőségét, hogy minden Felhasználói tartalmat felügyelünk és felülvizsgálunk. A Signify és annak leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai, partnerei, licencbeadói, forgalmazói és beszállítói, korlátozás nélkül, nem felelősek és nem vonhatók felelősségre a Webhelyen harmadik fél által közzétett Felhasználói tartalom pontosságáért, teljességéért, minőségéért vagy érvényességéért.

 

A Signify nem helyesel semmilyen Felhasználói tartalmat vagy abban elhangzó kifejezett véleményt, javaslatot vagy tanácsot, és a Signify kifejezetten kizár minden felelősséget a Felhasználói tartalommal kapcsolatban.

 

Kizárólag a Signify joga és lehetősége, hogy a kifogásolható, nem megfelelő vagy a Használati feltételeket más okból sértő üzeneteket vagy más Felhasználói tartalmat szerkessze és/vagy eltávolítsa bármilyen okból, bármikor, értesítés vagy hozzájárulás nélkül, és saját belátása szerint. Amennyiben bármelyik felhasználó úgy véli, hogy egy beküldött Felhasználói tartalom kifogásolható vagy nem megfelelő, kérjük, haladéktalanul értesítse a Signifyot e-mailben a digital.marketing.support@signify.com címen. Az értesítés kézhezvételét követően minden ésszerűen tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy ésszerű időn belül meghozzuk a szükséges intézkedéseket. Mivel ez a folyamat manuális, tájékoztatjuk, hogy egy adott Felhasználói tartalom eltávolítása vagy szerkesztése nem feltétlenül történik meg azonnal.

7. Felelősség korlátozása

 

A SIGNIFY ÉS ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI, KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI, PARTNEREI, LICENCBEADÓI, FORGALMAZÓI ÉS BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖVETKEZMÉNYI, BÜNTETŐJOGI, KÜLÖNLEGES VAGY ELŐRE NEM LÁTHATÓ, VAGY EGYÉB, A WEBHELY, A TARTALOM VAGY A FELHASZNÁLÓI TARTALOM FELKERESÉSÉBŐL, HASZNÁLATÁBÓL VAGY ANNAK FELKERESÉSÉRE VAGY HASZNÁLATÁRA VALÓ KÉPTELENSÉGBŐL VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN BEKÖVETKEZETT KÁRÉRT AKKOR SEM, HA A SIGNIFYOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ADOTT KÁR BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL, A SIGNIFYRÉSZÉRŐL TÖRTÉNT CSALÁS VAGY CSALÁRD FÉLREVEZETÉS EREDMÉNYEKÉPPEN BEKÖVETKEZŐ KÁROKAT KIVÉVE.

 

A SIGNIFY ÉS ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI, KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI, PARTNEREI, LICENCBEADÓI, BESZÁLLÍTÓI ÉS FORGALMAZÓI TELJES FELELŐSSÉGE A WEBHELYBŐL, A TARTALOMBÓL VAGY A FELHASZNÁLÓI TARTALOMBÓL VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN KELETKEZŐ KÖVETELÉSEKKEL SZEMBEN, A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG, A WEBHELY HASZNÁLATÁÉRT ÖN ÁLTAL NEKÜNK FIZETETT ÖSSZEG ÉS ÖTVEN (50) EURÓ KÖZÜL A MAGASABB ÖSSZEGBEN KORLÁTOZOTT.

 

HA ÖN OLYAN ORSZÁGBAN VAGY ÁLLAMBAN ÉL, AMELYNEK TÖRVÉNYEI NEM ENGEDIK A 4. PONTBAN SZEREPLŐ FELELŐSSÉGEK VAGY GARANCIÁK FENT EMLÍTETT KIZÁRÁSAINAK VAGY KORLÁTOZÁSAINAK VALAMELYIKÉT, AKKOR AZ ADOTT KIZÁRÁS VAGY KORLÁTOZÁS ÖNRE NÉZVE NEM ÉRVÉNYES OLYAN MÉRTÉKIG, AMILYEN MÉRTÉKIG AZ ADOTT KIZÁRÁS VAGY KORLÁTOZÁS NEM MEGENGEDETT. EBBEN AZ ESETBEN AZ ADOTT KIZÁRÁS VAGY KORLÁTOZÁS AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG TEKINTENDŐ KORLÁTOZOTTNAK.

8. Harmadik fél által biztosított tartalom/szoftver

 

A Signify semmilyen módon nem felelős harmadik fél tulajdonában lévő olyan webhely tartalmáért, amelyhez a Webhely hiperhivatkozáson keresztül kapcsolódik, függetlenül attól, hogy az adott hiperhivatkozást a Webhely vagy a harmadik fél a Használati feltételeknek megfelelően teszi-e elérhetővé. A Webhelyünkön szereplő, másik webhelyre mutató hivatkozás nem jelenti a másik webhely ajánlását, és egyetlen olyan webhelyen szereplő tartalom pontosságával, időszerűségével vagy alkalmasságával kapcsolatban sincs véleményünk vagy vállalunk garanciát vagy ezek bármelyikéért felelősséget, amelyre a Webhely hivatkozik.

 

A Webhelyről vagy azon keresztül letölthető szoftverek licencengedélyére a rájuk érvényes licencmegállapodás feltételei érvényesek. Amennyiben az alkalmazandó licencmegállapodás másképpen nem rendelkezik, a szoftvert kizárólag végfelhasználók használhatják, és annak további másolása, sokszorosítása vagy terjesztése kifejezetten tilos.

 

AZ ILYEN SZOFTVEREKRE KIZÁRÓLAG A VONATKOZÓ LICENCMEGÁLLAPODÁS ÁLTAL KIFEJEZETTEN TARTALMAZOTT SZAVATOSSÁGOK ÉRVÉNYESEK. A SIGNIFY ÉS ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI, KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI, PARTNEREI, LICENCBEADÓI, FORGALMAZÓI ÉS BESZÁLLÍTÓI EZENNEL KIFEJEZETTEN ELHÁRÍTANAK MINDENNEMŰ TOVÁBBI KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS FELELŐSSÉGET ÉS SZAVATOSSÁGOT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A SZOFTVER FORGALMAZHATÓSÁGÁRA, BÁRMELY CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGÉRE ÉS JOGBITORLÁS-MENTESSÉGÉRE VONATKOZÓ FELELŐSSÉGET ÉS SZAVATOSSÁGOT.

9. Szerzői jog és védjegyek

 

A Tartalom és a Signify, annak kapcsolt vállalkozásai, leányvállalatai és/vagy partnerei által biztosított Webhely szerzői joga és minden tulajdonjoga, a Webhely üzemeltetéséhez és közzétételéhez szükséges szoftver, a Webhelyen összeállított adatok, valamint a Webhely elemeinek sorrendje és elrendezése a Signify Holding B.V. és/vagy a partnerei vagy licencbeadói tulajdonát képezi. A Signify a Tartalommal és a Webhellyel kapcsolatos, itt kifejezetten nem biztosított jogokat fenntartja.

 

A PHILIPS a Koninklijke Philips N.V. lajstromozott védjegye. A PHILIPS, valamint a Koninklijke Philips N.V. és a kapcsolt vállalkozásainak minden más lajstromozott védjegye a Koninklijke Philips N.V. fontos vagyonát képezi. Ezeknek a védjegyeknek a megfelelő használata fontos, és Önnek be kell tartania a Philips utasításait, amikor a vállalatunk termékeire és szolgáltatásaira hivatkozik. További információkért látogasson el a www.ip.philips.com címre.

 

A PHILIPS név használatának és lajstromozásának joga kizárólag a Koninklijke Philips N.V.-t illeti meg. Ön nem lajstromozhat és használhat olyan cégnevet, jogszabályban előírt nevet, kereskedelmi nevet, domain nevet vagy más nevet, jelzést vagy leírást, amelynek a PHILIPS név vagy ahhoz hasonló név vagy a PHILIPS név egy részét tartalmazó bármely név részét képezi, vagy amely tartalmazza a Koninklijke Philips N.V. tulajdonában álló más lajstromozott védjegyet.

 

A Signify Holding B.V. és a kapcsolt vállalkozásainak minden lajstromozott védjegye a Signify fontos vagyonát képezi. Ezeknek a védjegyeknek a megfelelő használata fontos, és Önnek be kell tartania a Signify utasításait, amikor a vállalatunk termékeire és szolgáltatásaira hivatkozik. Kérjük, további információért vegye fel velünk a kapcsolatot a trademarks.lighting@signify.com címen.

10. Tulajdonjog a webhelyen

 

A jelen Webhely a természeténél fogva nyilvános, és az arra beküldött információk nem bizalmasnak tekintendők. Ön elfogadja, hogy az Ön által biztosított Felhasználói tartalomban szereplő bármely találmány beküldése az adott találmány vonatkozó szabadalmi törvények szerinti „nyilvánosságra hozatalának” minősül.

 

Ön elfogadja, hogy a Webhelyen beküldött és/vagy ott hozzászólásban szereplő bármely Felhasználói tartalom a Signify és annak leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai, partnerei vagy harmadik fél szabadalmainak, szerzői jogainak, védjegyeinek vagy más szellemi tulajdonjogainak hatálya alá tartozhat. Amennyiben Ön fel szeretné használni a Webhelyre beküldött bármely ötletet, ajánlatot, javaslatot, megoldást vagy bármely más Felhasználói tartalmat, az Ön felelőssége a szellemi tulajdonnal kapcsolatos szükséges engedélyek megszerzése a kihasználásra irányuló tevékenység megkezdése előtt.

11. Egyesült államokbeli szerzői jogok megsértésével kapcsolatos követelések

 

Ha tudja vagy gyanítja, hogy a Webhelyen szereplő bármely anyagot (ideértve többek között a Fórumban közzétett anyagokat is) a szerzői jogok megsértésének minősülő módon használták vagy másolták, kérjük, értesítse a Signify arra kijelölt ügynökét a továbbiakban feltüntetett címen. Az Egyesült Államok digitális szerzői jogok megsértése elleni fellépésről szóló törvénye, a Digital Millennium Copyright Act – Egyesült Államok Törvénykönyve 17. címének 512(c)(3) szakasza – szerint az értesítésnek a következő követelményeknek kell megfelelnie:

 

  • A szerzői jog tulajdonosának vagy az állítólagosan megsértett kizárólagos jog tulajdonosának nevében hivatalosan eljáró személynek a fizikai vagy elektronikus aláírása.
  • Az állítólagosan megsértett szerzői joggal védett mű azonosítója, vagy ha egy értesítésben egyetlen webhelyen szereplő több, szerzői joggal védett mű kerül említésre, az adott helyen szereplő művek reprezentatív listája.
  • Az állítólagosan jogsértő vagy az állítólagos jogsértést elszenvedő olyan anyag azonosítója, amely eltávolítandó vagy amelyhez a hozzáférés letiltandó, és ésszerűen elegendő információ ahhoz, hogy az anyagot meg tudjuk találni.
  • Ésszerűen elegendő információ ahhoz, hogy fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot, például cím, telefonszám és adott esetben elektronikus levelezési cím, amelyen elérhető.
  • Egy nyilatkozat Öntől, amelyben jóhiszeműen kijelenti, hogy véleménye szerint az anyag panaszban szereplő felhasználási módja a szerzői jog tulajdonosa, annak ügynöke vagy a törvény által nem engedélyezett.
  • Egy nyilatkozat, amely szerint az értesítésben szereplő információk pontosak, és amelyben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy Ön a szerzői jog tulajdonosa vagy engedéllyel rendelkezik az állítólagosan megsértett kizárólagos jog tulajdonosának nevében eljárni.

 

A szerzői jogok megsértésével kapcsolatos követelések ügyében értesítendő, kijelölt ügynök a következő címen érhető el:

 

Levélben: Signify Netherlands B.V.
Legal Services
High Tech Campus 48
5656AE Eindhoven
Hollandia

 

Az előzőekben megadott információ megadásának célja kizárólag az, hogy Ön értesíteni tudja a Signifyot a szerzői jogokkal védett anyagával kapcsolatos jogainak állítólagos megsértéséről. Minden más kérdéssel, például a termékekhez kapcsolódó kérdésekkel és kérésekkel, vagy a nem megfelelő hozzászólásokat és/vagy tartalmat illető aggályaival kapcsolatban nem kap választ ezen a címen keresztül.

12. Kártalanítás és mentesítés

 

Ön beleegyezik, hogy kártalanítja és mentesíti a Signify vállalatot, annak leányvállalatait, kapcsolt vállalkozásait, partnereit, forgalmazóit és beszállítóit, illetve azok tisztségviselőit, igazgatóit, munkavállalóit, részvényeseit, jogi képviselőit, ügynökeit, jogutódait és engedményeseit minden olyan kárral, követeléssel, költséggel és kiadással szemben (az ésszerű ügyvédi és szakértői díjakat, illetve perköltségeket is beleértve), amelyek a Webhelyen beküldött bármely üzenet, adat, anyag vagy más Felhasználói tartalom közzétételéből, tartalmából vagy továbbításából vagy a jelen Használati feltételek Ön által történő megsértéséből erednek. Amennyiben bármely, Ön által közzétett üzenet vagy más Felhasználói tartalom panaszhoz vagy jogi eljáráshoz vezet, a Signify fenntartja a jogot, hogy felfedje az Ön kilétét és kiadja az Önről a Signify rendelkezésére álló információkat.

 

Ha Önnek vitája keletkezik egy vagy több felhasználóval, Ön beleegyezik, hogy kártalanítja és mentesíti a Signify vállalatot, annak leányvállalatait, kapcsolt vállalkozásait, partnereit, forgalmazóit és beszállítóit, illetve azok tisztségviselőit, igazgatóit, munkavállalóit, részvényeseit, jogi képviselőit, ügynökeit, utódait és engedményeseit olyan, bármilyen természetű, ismert vagy ismeretlen (tényleges és következményi) követeléssel, igénnyel és kárral szemben, amelyek ezekből a vitákból erednek vagy azokkal bármilyen kapcsolatban állnak.

13. A webhely leállítása

 

Kizárólag a Signify jogosult a Webhely vagy bármely részének leállítására bármilyen okból, bármikor, értesítés vagy hozzájárulás nélkül. Nem vállalunk felelősséget a Webhelyre beküldött Tartalom és/vagy Felhasználói tartalom tárolásának vagy törlésének elmulasztásáért.

14. A Signify termékei

 

A Webhely a Signify olyan termékeire és szolgáltatásaira mutató hivatkozásokat tartalmazhat, amelyek nem feltétlenül érhetők el (azonnal) egy adott országban. Az ilyen hivatkozások nem foglalják magukban és nem szavatolják, hogy az adott termékek vagy szolgáltatások bármikor is elérhetőek lesznek bármelyik országban. További információkért kérjük, keresse fel a Signify helyi üzleti kapcsolattartóját.

15. A „biztonságos kikötő” elvekkel kapcsolatos nyilatkozat az Egyesült Államok magán értékpapírokra vonatkozó peres eljárásokról szóló, 1995. évi reformtörvénye szerint

 

A jelen webhelyen szereplő információk bizonyos előrejelzést tartalmazó kijelentéseket tartalmazhatnak a Signify pénzügyi helyzetével, működési és üzleti eredményével, illetve a Signify ezeket illető terveivel és célkitűzéseivel kapcsolatban. Ezúton figyelmeztetjük az olvasókat, hogy az előrejelzést tartalmazó kijelentések nem jelentenek garanciát a jövőbeli teljesítményre, és a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előrejelzést tartalmazó kijelentésekben szereplőktől. Előrejelzést tartalmazó kijelentésekre példa a stratégiánkkal, az értékesítés növekedésével kapcsolatos becslésekkel, a jövőbeli kamat-, adófizetés és amortizáció előtti nyereséggel és költségmegtakarítással, a vállalkozás jövőbeli organikus fejlődésével, valamint a jövőbeli felvásárlások hasznával és a tőkehelyzetünkkel kapcsolatban tett kijelentések. Az előrejelzést tartalmazó kijelentések természetüknél fogva kockázatot és bizonytalanságot hordoznak magukban, hiszen jövőbeli eseményekre és körülményekre vonatkoznak, és számos olyan tényező van, amely miatt a tényleges eredmények és fejlemények lényegesen eltérhetnek az előrejelzést tartalmazó kijelentésekben kifejezetten vagy burkoltan megfogalmazottaktól. Az előrejelzést tartalmazó kijelentésekre hatással van többek között a belföldi és globális gazdasági helyzet és vállalkozási feltételek, a stratégiánk sikeres megvalósítása, a sikeres felvásárlások felismerésére és megvalósítására való képességünk, illetve a felvásárolt vállalatok integrálása a vállalatba, a fogyasztói preferenciák a meglévő és új termékeinket illetően, az új termékek kifejlesztésére és értékesítésére való képességünk, az adott stratégia előnyeinek megvalósítására való képességünk, a kormányzat és a szabályozó hatóságok politikája és intézkedései, a jogszabályok változása és a verseny hatása – melyek közül számos a befolyásunkon kívül esik. Ennek eredményeképpen a tényleges jövőbeli eredményeink lényegesen eltérhetnek az előrejelzést tartalmazó kijelentésekben megfogalmazott tervektől, céloktól és várakozásoktól. Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (a „SEC”) beadott dokumentumokban további kockázatokat és tényezőket sorolunk fel, így a 20-F nyomtatványon beküldött legutóbbi éves jelentésünkben is, amely elérhető a SEC weboldalán a www.sec.gov címen. Az általunk vagy a nevünkben tett előrejelzést tartalmazó kijelentések kizárólag a közzétételük napjától érvényesek. Nem vállaljuk az előrejelzést tartalmazó kijelentések frissítését annak érdekében, hogy azok tükrözzék az azokkal kapcsolatos várakozások módosulását, illetve a kijelentések alapjául szolgáló eseményekben, feltételekben vagy körülményekben bekövetkező változásokat. Az olvasónak azonban tájékozódnia kell a SEC-hez beküldött vagy beküldendő, általunk készített vagy készítendő dokumentumokban közzétett további információkról.

16. Viták rendezése

 

A jelen Használati feltételekre Hollandia törvényei az irányadók, és azokat azokkal összhangban kell értelmezni. Ön elfogadja Amszterdam (Hollandia) bíróságainak nem kizárólagos hatáskörét a jelen Használati feltételekből vagy a Webhely Ön által történő használatából, vagy azokat illetően vagy azokkal kapcsolatban felmerülő viták, követelések és eljárások esetén, ideértve a jelen Használati feltételek létezésével vagy érvényességével kapcsolatos vitákat is, amennyiben Ön vállalja, hogy ilyen vitát, követelést vagy eljárást kizárólag Amszterdam (Hollandia) bíróságai elé terjeszt.

17. Részleges érvénytelenség

 

Ha a jelen Használati feltételek bármelyik rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, akkor az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés helyébe olyan érvényes és végrehajtható rendelkezésnek kell lépnie, amely a legközelebb áll az eredeti rendelkezés szándékához azzal, hogy a többi rendelkezés változatlanul végrehajtható marad.

18. Jogról való lemondás  kizárása

 

Amennyiben a Signify elmulasztja érvényesíteni a jelen Használati feltételek bármely részét, az nem minősül a Signify által a jelen Használati feltételekben számára biztosított jogokról való lemondásnak semmilyen személy múltbeli vagy jövőbeli cselekedeteit illetően. Nem tekinthető a jelen Használati feltételek bármely része által biztosított jogokról való lemondásnak az sem, ha a Signify bármilyen összeget átvesz, vagy ha bármely személy a Signify cselekedeteiben bízva jár el. Joghatása kizárólag az írásba foglalt, a Signify hivatalos képviselője által aláírt, kifejezett lemondó nyilatkozatnak lehet.

19. Fejezetcímek

 

A Használati feltételek egyes szakaszainak fejezetcímei kizárólag kényelmi okokat szolgálnak, nem tekintendők a Használati feltételek szerves részének, és semmilyen hatással nincsenek azok jelentésére vagy értelmezésére.

 

Köszönjük, hogy csatlakozott a Webhelyhez!

 

Utolsó frissítés: Január 28, 2019